Wstęp, praca barmana

Wstęp, praca barmana

Wstęp... Praca barmana Rozwój tury­styki, podno­sze­nie standardów zaplecza restau­ra­cyjno-hote­lo­wego, czy rów­nież czę­ści roz­ryw­ko­wej (kluby, dys­ko­teki), wymaga od osób zatrud­nio­nych pew­nego stan­dardu obsługi. Bo jak mogli byśmy żądać wyso­kiej zapłaty za naszą pracę, nie dając w zamian nic wyso­kiego stan­dardu? Jakie cechy powinien mieć barman? Jakie umijętności przydadzą wam się w pracy? Zapraszamy, do zapoznania się z naszym artykułem. Poprawa standardu życia, w naszym pięknym kraju. Coś się zmienia, nie jestem tutaj w celu rozmowy o polityce, ale trend jest zauważalny w każdej branży. Jestem barmanem, a praca jest dla mnie przyjemnością....

Trudne początki pracy barmana

Trudne początki pracy barmana

Trudne początki pracy barmana Trafiłeś tutaj, bo w twojej głowie pojawiła się chęć, spróbowania swych sił w roli barmana? Trafiłeś tutaj, bo szukasz miejsca w którym ruszysz z tematem? Być może szukasz szkolenia? Kursu barmańskiego w internecie? Zastanawiasz się, jak zacząć pracę z  barem? Jak inni ją zaczynali? Dowiesz się, napewno jak zaczynał swoją przygodę z barem autor tekstu. Jakie są najprostsze i najszybsze drogi, do rozpoczęcia cieżkiej pracy, nad przygotowywaniem cocktaili. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Praca w gastronomii lekka nie jest, długie nie normowane godziny pracy,...

Strona 8 z 8« PierwszaPoprzednia45678